11 augusti 2009

Enligt RFSL kan homosexuella bli heterosexuella

"Sexualiteten kan under olika perioder i livet ta sig olika uttryck. Oavsett ålder är det möjligt att gå från heterosexualitet till homo eller bisexualitet, men också åt andra hållet."

- Från artikeln "Sexualiteten är inte statisk", hämtad från RFSL:s webbplats. Kommer RFSL att invända mot APA-psykologerna nu?
___

Inga kommentarer: