15 december 2005

GAYSTAPO-CHEFENS ORDER

"Hatbrotten bör regelmässigt leda till åtal."


Den nuvarande Säpochefen Klas Bergenstrand arbetade tidigare som riksåklagare. Under den tiden utarbetade han, på regeringens order, riktlinjer för hur åklagarna i Sverige skall arbeta. Bl.a beordrade han följande:

"Alla brott där det kan finnas ett hatbrottsmotiv skall tas fram och behandlas med förtur." . . . "Brotten bör regelmässigt leda till åtal."
Riksåklagaren Klas Bergenstrands riktlinjer till åklagarorganisationen, http://www.aklagare.se/nyweb3/Filarkiv/Pm_hatbrott.pdf

På BRÅs hemsida får vi veta mer om detta manipulerande av polisens och domstolarnas resurser:

"Statsmakten har sedan mitten av 1990-talet givit rättsväsendets myndigheter i uppdrag att prioritera hatbrott. BRÅ fick i maj 2001 regeringens uppdrag att följa upp rättsväsendets insatser mot dessa brott..."
"Rättsväsendet har de senaste åren fått i uppdrag av statsmakten att särskilt prioritera rasistiska, främlingsfientliga och homofobiska brott, så kallade hatbrott."
http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=3&id=56

Att Klas B efter att ha varit riksåklagare flyttas över till Säpo och där får möjlighet att förverkliga sina riktlinjer i landets viktigaste polisorganisation, verkar alltså ske enligt en medveten planering.

Med tanke på all den brottslighet vi nu ser i Sverige, den importerade maffian som breder ut sig, sexualbrottsligheten, m.m. - kan det vara så att detta, till en stor del, orsakas av den snedfördelning av resurser som det ovanstående visar?

Eller för att säga det så här: Vem är det som får betala för denna märkliga fokusering på en brottstyp, verklig eller påstådd, som består av mindre än en promille av den totala brottsligheten i Sverige? Jo, alla andra brottsoffer naturligtvis! Alla dem som polisen "inte har resurser" till: Tusentals våldtagna flickor varje år, äldre som rånas och misshandlas och mördas, skolbarn som gråter sig till sömns om nätterna för att de inte får försvara sig, osv. Listan kan bli väldigt lång.

De som har tagit dessa beslut i regeringen bär, om jag fattat detta rätt, på ett FRUKTANSVÄRT ansvar, och det ansvaret kommer givetvis att krävas ut på något sätt. Kommer Sveriges folk att förstå detta någon gång, och vad blir i så fall reaktionen?
___

Inga kommentarer: