11 augusti 2009

BIBELN SÄGER ATT HOMOSEXUALITET KAN BOTAS

Enligt några psykologer i USA som kallar varandra för apa kan homosexualitet inte botas, läser vi i bl.a SVD. Därför skall psykologer uppmana dem som fångats i homolustar att "hjälpa sina klienter att acceptera sin läggning".

Men Bibeln vittnar om att människan kan bli ren ifrån sådan synd liksom all annan:

"Varken otuktiga människor eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare, varken de som låter bruka sig till synd mot naturen eller de som själva övar sådan synd, varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller roffare skall få Guds rike till arvedel. Sådana var också somliga bland er, men ni har låtit två er rena, ni har blivit helgade, ni har blivit rättfärdiggjorda i Herrens, Jesu Kristi, namn och i vår Guds Ande." (1 Kor. 6:9-11)

Genom frälsning och uppfyllelse av Guds Ande hade alltså alla slags syndare, inklusive de som idag kallas "homosexuella", blivit rena och fria i den kristna församlingen i Korint.

Varför SVD rubricerar detta som en "seger" för homosexuella i USA är en gåta. Den homosexuella livsstilen är verkligen inget att eftersträva, ens i det mest toleranta samhälle. Risken att dö i aids är 75 gånger större än bland heterosexuella, t.ex. Vilken annan grupp med den dödsrisken skulle man uppmana någon att ansluta sig till? *

Risken att dö av hjärtsvikt är kanske 100 gånger större bland överviktiga än bland normalviktiga. Skall man uppmana de överviktiga att bejaka sina påträngande ätlustar ändå, eller uppmana dem till återhållsamhet? Släpp ätlustan fri, varför förtrycka matglada? Svar därför att annars äter de ihjäl sig.

Resten får du räkna ut själv.
___


* Uppdatering: Siffran bygger på fakta från 1998. Idag är antalet högre. Smittskyddsinstitutet 2008: "För män som har sex med män är risken att smittas av hiv 500 gånger större än för heterosexuella." Länk 1 Länk 2
___

Inga kommentarer: