18 november 2007

FÖRSTÄRKT YTTRANDEFRIHET

15 november 2007. DNs ledare skriver angående HD:s beslut:

"Är det nu definitivt fastslaget att yttrandefriheten är större än svensk hetslagstiftning ger intryck av?
Eller befinner vi oss i ett brytningsskede där balansen snart kan förväntas tippa över i mer restriktiv riktning?
Svårt att säga. Viktigast just nu är att inte tappa bort olikheterna mellan fallen och att inte stirra sig blind på enskilda ord eller formuleringar som de misstänkta bar ansvar för.
I sin analys av Europadomstolens praxis betonar HD: 'Det avgörande är alltså inte endast innehållet i det yttrande som är föremål för prövning utan också omständigheterna kring yttrandet.'"


Ledarskribenten i DN är nog lite för tveksam, även om det är bra det han skriver. Jag kommenterade detta så här i ett mail till advokat Arne Woxlin:

"Det verkar som om detta med att se till omständigheterna mer än till skenbara likheter börjar tränga in här och där. Kanske har vi då bidragit till det något."

Varpå han svarar att visst har vi bidragit med något. Vi har dessutom förstärkt yttrandefriheten. Han tror inte att åklagarna ger sig på kristenhetens företrädare i fortsättningen, ens om gränsen för "hate speach" passeras och/eller uppmaning till våld förekommer.

Och eftersom sådant ju väldigt sällan förekommer, så innebär detta att vi nu fått en mycket betryggande marginal, och kan känna STOR frihet, i den mån vi inte gör det ändå, att uttrycka oss i enlighet med Guds ord, både det skrivna och det vi får direkt genom den Helige Ande. Bra va?
___

Inga kommentarer: