03 augusti 2008

SOM BASTU I SAHARA

Att sodomiterna inte antog Lots "erbjudande" av sina döttrar visar att sodomiterna var i högsta grad homofila. Annars hade de kastat sig över de unga kvinnorna. Och uppenbarligen var de så uppfyllda av homolusta, att de t.o.m kunde tänka sig den gamla gubben Lot som ersättning för de två oförskämt ovilliga unga männen.
Ja, sodomiterna hade tydligen sådan avsky för det kvinnliga könet, att de inte ens försökte avslöja Lots bluff, genom att anta hans erbjudande. Lot visste alltså mycket väl vad han gjorde, kallt räknande med sodomiternas totala homofillusta. Ungefär som att sälja bastuaggregat i Sahara alltså. Han hade ju tvingats "se och höra deras ogärningar", enligt Skriften, "dag efter dag", och plågats i sin rättfärdiga själ (2 Petr. 2:8). Han visste precis vad de gick för.
___

Inga kommentarer: