18 april 2008

HERODES SKRÄCK - FRÄLSTA BARN

När den korrupte kungen Herodes fick höra att Jesus skulle födas i Betlehem, sände han ut sina soldater till att döda alla barn under två år i Betlehem. Orsaken var att han var rädd att barnet skulle växa upp och hota hans makt.

I Sverige reagerar myndigheterna på liknande sätt. När de ser att kristna föräldrar själva vill fostra och undervisa sina barn, så vill myndigheterna förbjuda detta och kväsa vad de fruktar kommer att ta ifrån dem deras makt. De är rädda för att det skall växa upp människor som inte blir lydiga små socialdemokrater som röstar på den etablerade politikerklassen.

Men den nuvarande regeringen är ju inte socialdemokratisk. Inte? Jo, så enkelt är det inte att bryta ned 70 års socialisering och smygstalinisering. Det är samma andemakter som härskar.
...


När gav Gud dig tillåtelse att överlämna dina barn i ogudaktiga människors händer?

Man kan ju bara smaka lite på de reaktioner som uppvisades hos vissa myndighetspersoner nu senast:

"Enligt Lotta Edholm (fp), skolborgarråd i Stockholms stad) är Maranatas hemundervisning ett exempel på där kommunerna borde ha möjlighet till tvångsåtgärder för att kunna hämta barnen till vanlig skolundervisning.
- När föräldrar fallerar i sitt föräldraskap, som i det här fallet, borde kommunen gå in och förelägga vite om inte föräldrarna skickar sina barn till skolan, säger Lotta Edholm."

Man tänker alltså, om det görs allvar av hotet, tvångsundervisa barn, inte för att barnen far illa på något sätt hemma, utan för en paragrafs skull. Barnen, i de fall de alltså hellre vill bli hemundervisade, skall alltså utsättas för den fruktansvärda upplevelsen, att mot sin och sina föräldrars vilja bli tagen ifrån sin församlingsmiljö, och placeras i de djävulsnästen till skolor Sverige har idag. Där skall de "lära sig att tänka fritt" - dvs lära sig svära, skrika, slåss, bli slavar under idiotiska moden, indoktrineras med feghetens doktriner som en förvrängd historiesyn, de skall "lära sig" att "homosexualitet" är normalt och de känslor av avsky varje sund människa upplever mot det är sinnessjukdom. Osv, osv.

Vilken sund och kärleksfull förälder vill utsätta sina barn för en sådan manipulation, en sådan indoktrinering, en sådan masspsykos? Skicka dem på skola till helvetet, för att bli undervisade av demoner? När gav Gud oss sin tillåtelse till det? Det är VÄLDIGT konstigt att det inte är fler kristna föräldrar som tar sina barn ur skolorna och undervisar dem själva, eller med hjälp av sina församlingar.

De har Skaparen på sin sida att göra det. Det finns inget bibelord som säger att staten skall undervisa de kristnas barn.


Och det finns absolut inget bibelstöd för att staten ÄGER barnen.

Men det tycks fd rfslordförande numera statlig utredare M. I. mena:

- Föräldrarna disponerar ju barnet på fritiden.

Disponerar sina egna barn på fritiden? Ja, de menar faktiskt allvar. Och att föräldrarna dessutom skall se det som en ynnest. Så frikostiga är myndigheterna här, var glada att de inte hämtas till Komsomol, eller Hitlerjugend... Nej, Sverige är ett demokratiskt land, här får föräldrarna minsann själva disponera sina barn. På fritiden. Hurra hurra, vifta med flaggan.
___


Källor:
SVT-programmet Existens 7/4 2008
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=758999&rss=2216
___

Inga kommentarer: