28 juni 2008

TILL KUNG HARALD AV NORGE

Email sänt till kung Harald av Norge, 25 juni 2008


"God dag, Norges konung. Vilken ära att få anledning att skriva till dig, du ättling till de gamla nordiska kungahusen.

Mitt ärende gäller den lag om "äktenskap" för homofiler, som efter omröstning i ert Storting nu ligger på ditt bord, väntande på konungslig underskrift.

En konung skall styra, och leda, i enlighet med dens vilja, som låtit honom bli konung, det är himlens Gud. Jag vill be dig, för de nordiska folkens skull, med tanke på vad som fordom skedde i en annan på den tiden trygg del av världen, nämligen Sodom och Gomorra, att inte skriva under denna lag, för att vi inte skall dra på oss Guds missbehag, och riskera att hans skydd och välsignande hand tas bort från våra länder, så som det skedde den gången, med den sodomitiska kulturen.

Ett mänskligt samhälle är baserat på familjen, far, mor, och barn. Det vore ett öppet hån mot vår Skapare och beskyddare, att kalla brott mot denna ordning för "äktenskap". Därför vädjar jag: Skriv INTE under. Välj rätt väg, för dig och alla dem du står som huvud för. En konungs ord, när han följer sin Herre, har makt och inflytande.

Jag vill också påminna kungen om, att samma dag som denna omtalade lag röstades igenom, så rasade den värsta skogsbranden i Norges moderna historia. Vi kände brandröken långt här borta, på svenska västkusten, dagen efter, och nog ser detta ut att vara ett tecken och en varning, till de nordiska folken, att man hånar inte Gud.

Guds frid och välsignelse

Leif Liljeström
http://sodomsrop.blogspot.com"
___

Inga kommentarer: