25 april 2006

PACKHUSPLATSEN 6, GÖTHEBORG, NÄRA HAMNEN

Ostindiefararen Götheborg på väg till KinaPå torsdag är det dags för mitt överklagande i hovrätten i Göteborg. Kl 09.00 på morgonen börjar det, och det kommer bl.a att bli filmvisning, då advokat Arne Woxlin skall visa rätten ett mycket intressant avsnitt ur en dokumentär om AIDS, som del av sin plädering. Kungen kommer naturligtvis att vara där, alltså inte Sveriges kung, men Guds rikes, vilket ju inte precis är sämre. (Om kungens gemål också kommer vet jag inte, men hon är i alla fall inbjuden.)

Göteborg är ju den stad som sänt Ostindiefararen till dödstraffutövande diktaturen Kina, vilket visar att den gärna har goda förbindelser med dylika och väl då menar att man hellre skall samtala med dem än att isolera dem. Då vore det väl konstigt om de skulle kasta mig i fängelse för att jag tillåtit en person med liknande åsikter besöka min hemsida och, enligt samma doktrin, samtalat med denne?
Men då räknar jag alltså med rättvisa och likhet inför lagen, något som kanske är historia i nutid.

Ron Linden, en svenskamerikansk kristen broder och vän, har på sin webbsajt Pray For Sweden skrivit lite om saken: http://prayforsweden.org och han har även hjälpt mig genom att informera ett antal kristna juridiska organisationer i USA, och bett dem att skicka s.k amicusbrev till hovrätten, på samma sätt som de gjorde för Åke Green.
_____"Rapport från Utrikesdepartementet

Kina
Under de senaste tio till tjugo åren har Kinas ekonomiska reformer och ökade öppenhet mot omvärlden lett till en radikal höjning av levnadsstandarden och ett par hundra miljoner människor har lyfts ur fattigdom - en siffra av global betydelse. Individens frihet i den privata sfären har ökat dramatiskt, och partiets kontroll över människors vardagliga liv minskat i motsvarande grad. De flesta personliga beslut som att flytta, söka arbete, gifta sig, och resa utomlands är numer ett individuellt beslut snarare än partiets.
Samtidigt fortsätter grundläggande friheter och rättigheter som yttrande-, organisations-, religions- och pressfrihet att vara allvarligt kringskurna. Öppen kritik av regeringen eller uttryck för avvikande åsikter i känsliga frågor som Taiwan, Tibet, Falungong eller gällande viktiga politiska frågor tillåts inte. Censuren och kontrollen av media och Internet är omfattande, fristående politiska organisationer och fackföreningar tillåts inte. Diskussion om demokrati förekommer, men man kan endast diskutera demokrati som teoretiskt koncept eller definierat som kontrollerade val på gräsrotsnivå inom enpartisystemets ramar. Priset för att utmana systemet är högt, och oliktänkande eller regimkritiker döms ofta till hårda fängelsestraff och i undantagsfall till dödsstraff. Dödsstraff är vanligt förekommande i Kina och kan utmätas för ett stort antal brott. Tortyr och missförhållanden i fängelse och förvar är omfattande. Medlemmar av förbjudna organisationer som Falungong och andra oliktänkande kan även, liksom droganvändare och individer misstänkta för mindre brott, i administrativ ordning frihetsberövas genom "omskolning genom arbete". Den kinesiska regeringen har nyligen indikerat att man överväger en reform av detta system. Det kinesiska rättssystemet har förbättrats avsevärt de senaste åren och även om allvarliga problem kvarstår på områden som domarnas oberoende och advokatens roll, fortsätter denna trend. I mars 2004 skrevs alltså skyddande av de mänskliga rättigheterna in i Kinas konstitution. Det återstår att se vad de praktiska konsekvenserna av detta införande blir."

[...]

"Sveriges relationer med Kina
Sverige eftersträvar ett utvidgat utbyte och samarbete med Kina inom områden som handel, investeringar, teknik, vetenskap och kultur. Vi ser därvid också ett brett gensvar från omvärlden på Kinas fortsatta öppning utåt som det bästa sättet att främja en utveckling inom landet i riktning mot ökad demokrati och pluralism. Ett centralt element i den svenska Kina-politiken är att bl a genom en aktiv dialog om mänskliga rättigheter med den kinesiska ledningen, verka för ökad respekt för mänskliga rättigheter i landet."

http://www.swedishtrade.se/i_utlandet/landrapporter/Kina.htm
____


Ovanstående svenska policy (s.k. "aktiv dialog") gäller alltså bara vid kontakter med utländska dödstraffsförespråkare. Här hemma sätter man dem som samtalar med dylika i fängelse.
_____________

Inga kommentarer: