23 januari 2005

SODOMS ROP VAR TYSTNADEN

"Och HERREN sade: 'Ropet från Sodom och Gomorra är stort, och deras synd är mycket svår" (1 Mos. 18:20).

VAD ÄR DET FÖR ETT ROP som hörs från Sodom, som hörs ända upp till himlen och som föranleder de himmelska sändebudens nedstigande?
Det är ropet från alla våldtagna, alla skändade, alla missbrukade, sålda, köpta, förslavade - alla dem som Sodoms perverterade befolkning och myndigheter hade offrat på frihetens och sexlustans altare. Alla dem som inte längre kunde ropa, men vars blod ropade, upp i himlen, om hämnd, om rättvisa, om domen från en rättfärdig Gud.
Det var inte Lots ropande i porten som hördes i höjden, utan det var de nedtystades rop, från gravarna, fängelsehålorna och rännstenarna. Dem som hade dödats, fängslats, förtryckts och tystats, av den befolkningsmajoritet som trodde de kunde synda fritt utan att behöva ta konsekvenserna.
Det var de tysta ropen från alla de spädbarn och ofödda barn som offrats till avgudarna, alla de våldtagna och förbrukade barn som sålts till pedofiler, alla de kvinnor och män som våldtagits av gängen som härskade på gatorna i Sodom.
Det är dessas rop som också har börjat uppsändas i vår tid, här, ifrån Sverige, och från många andra länder, som likt Sodom och Gomorra en gång blivit välsignade med överflöd, frihet och trygghet.
_______

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag kommer att skriva tills jag får ett svar!!
Varför censurerar du inlägg? Varför ligger de positiva inläggen kvar längre en 1 vecka? Har du inga svar att komma med? Är det klubben för inbördes beundran? Hur kommer det sig att ni fundmentalister är såna homfobier? Vi lever faktiskt år 2005! Allas lika värde, gäller inte det för er? De mest onda finns i sekter som denna, varför? Det finns ingen tolerans för människans mångfald hos er. Ni är fega som inte tar egna beslut utan överlåter allt till Gud och Bibeln!