19 november 2008

LOVSJUNGANDE KRISTNA I SAN FRANCISCO ÖVERFALLNA AV HOMOMOB

Efter proposition-8-nederlaget:

Homofilernas förföljelser mot de kristna i Kalifornien fortsätter. För några dagar sedan gick några kristna ungdomar in i stadsdelen Castro för att bara lovsjunga och upphöja Gud och visa vänlighet mot de homosexuella. De predikade inte, demonstrerade inte, de satte sig bara i ett gathörn och sjöng lovsånger och bad.

Till att börja med var det lugnt, men så kom det fram en man och började diskutera med dem, och efter en stund var de omringade av en stor hop argsinta män. De började slå på de kristna, knuffa dem, samtidigt som de ropade att de skulle döda dem. Några hällde hett kaffe över dem. En av de kristna blev omkullknuffad och sedan sparkad. Många hade visselpipor som de blåste i öronen på de kristna så att flera av dem blev halvdöva. Ca 500 personer beräknas ha deltagit i angreppen.

När polisen kom dit var de tvungna att bilda kedja för att skydda gruppen av kristna, bland vilka var flera unga kvinnor. När polisen ledsagade de kristna ut ur stadsdelen, följde homofilerna hotfullt efter, ropande och skanderande slagord och svordomar, och blåsande i sina öronbedövande visselpipor.

Namnet Sodom klingar bekant här på något sätt.

http://www.youtube.com/watch?v=DsxojbyAQGI


___

Inga kommentarer: