10 december 2007

BIBELTEMPLET UPPMÄRKSAMMAS I KÄND FOTOUTSTÄLLNING

Konstnärinnan Elisabeth Ohlsson har inför Stockholmsvisningen av sin fotoutställning In Hate We Trust utökat utställningen med ett foto baserat på Högsta Domstolens frikännande av Bibeltemplet. Bilden föreställer en grupp blodiga svenska riksdagsledamöter som självmant(?) låtit sig spetsas på pålar utanför HD-byggnaden i Stockholm.

På Svensk Televisions webbplats har man tillsammans med nyheten (som också finns som tv-inslag) laddat upp en lokal kopia av HDs frikännande dom av Bibeltemplet, samt länkat till två bilder av hat-"arrangemanget".

På Stockholms länsmuseums webbplats förbjuder man nu föräldrar att ta med barn under 6 år till utställningen.

Bibeltemplet tackar för uppmärksamheten och är förvissat om att varje människa är försedd med en liten sanningsdetektor i sitt inre, som, om den är påslagen, kan urskilja falska förspeglingar ifrån rätt uttolkning av ett händelseförlopp, samt svart ifrån vitt.

Särskilt gläder sig Bibeltemplet över att utställningen, förutom på landets konsthallar, också skall visas för elever ur Stockholms skolor och följas upp med samtal kring bildinnehållet. Bibeltemplet välkomnar alla intresserade att, i anslutning till samtalen, besöka denna webbplats för att själva, i yttrandefrihetens namn och i sann demokratisk anda, ta reda på mål och syfte med det bibelsamtal som en del av Olssons fotoutällning nu alltså baseras på, och för vilket alltså Högsta Domstolen frikände Bibeltemplet.

Länkar:
http://svt.se/play?a=73778
http://svt.se/urlfiles/nyheter/kultur/kultur_tisdag.asx
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=27170&a=992251&lid=puff_992301&lpos=lasmer
http://svt.se/content/1/c6/99/22/51/inhate_650.jpg
http://svt.se/content/1/c6/99/22/51/inhate_olsson_650.jpg
http://svt.se/content/1/c6/99/22/51/2007-11-07%2520B%25202673-06%2520dom%2520%2B%2520skiljaktig%2520mening.pdf
http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_669535.svd
http://www.qx.se/nyheter/artikel.php?artikelid=5697 (obs - homo-varning)
http://www.lansmuseum.a.se/utstallningar/inhate/index.html
http://www.lansmuseum.a.se/utstallningar/inhate/pedagogik.html
http://www.lansmuseum.a.se/kalendarium/index.cfm
http://stockholms.lans.museum/start/sid2.cfm?in_id=116
http://www.ohlson.se/nyheter.htm
http://www.ohlson.se/ny_bild_hate.htm

Bloggar:
http://www.tasso.nu/2007/12/04/fotografering-med-elisabeth-ohlson-wallin
http://hillevilarsson.blogspot.com/2007/12/in-hate-we-trust.html
http://annalenalodenius.blogspot.com/2007/12/inte-fel-skriva-att-homosexuella-ska.html
http://www.vilks.net/?p=1149

Dokument över rättegången mot Bibeltemplet:
http://bibeltemplet.se/trial
___

Inga kommentarer: