05 december 2005

SÄPO BYTER METOD OCH OJ - HATBROTTEN ÖKAR

Eller: "Regeringen har begärt resultat och då skall den få det."

"År 2004 gjordes 614 anmälningar med homofobisk bakgrund. Det innebar en ökning med 117 procent i jämförelse med 2003. Denna mycket stora ökning kan till största delen härledas till den tidigare diskuterade metodutvecklingen som genomfördes under året. Ökningen av anmälningar med denna bakgrund är dock betydligt större än anmälningar med främlingsfientliga och antisemitiska motiv. En förklaring till detta är att anmälningsbenägenhet och antalet anmälningar som kunnat kopplas till detta brottsmotiv ökat. Dessa faktorer har vi tidigare bedömt vara en förklaring till den kontinuerliga ökningen av anmälningar med ett homofobiskt motiv som kunnat iakttas i statistiken sedan år 2000."
http://www.sakerhetspolisen.se/Publikationer/2005_4.pdf
...

Ovanstående hindrar dock inte nyhetstidningarna och tv och radio att med alarmerande tonfall meddela att hat och hetsbrotten ökar i landet.

Att medvetet vilseleda allmänheten verkar alltså vara tillåtet i svensk massmedia, statlig såväl som privat.
Syftet med detta, särskilt som säporapporten kom samma dag som meddelandet om HDs friande av Åke Green, kan inte vara något annat än att man med dessa vinklade statistikpresentationer försöker motverka den upprättelse den kristna förkunnaren annars skulle fått i allmänhetens ögon.

Att svenska myndigheters kristendomsfientlighet är så genomskinlig, är ovanligt. När de nu indirekt tas i örat av lagstiftningen i Europa, passar de i stället, som olydiga barnungar, på att ge fula efterslängar åt de kristna.

Väldigt pinsamt, eftersom det bara får dem att framstå som ännu löjligare.
___

Inga kommentarer: