27 juni 2007

MINSKNING AV HOMO-HATBROTT MED 8% ENLIGT BRÅ

Förslag på nyhetsrubrik till pressen:

Minskning av homo-hatbrott med 8 % enligt Brå:s senaste rapport


VAD HATBROTTEN ÄR BRA FÖR

Rikspolisstyrelsen, som nu verkar ha börjat rensa upp mer och mer i obalansen efter förra regeringen, tänker i sin nya polisutbildning ta bort sin kurs om hatbrott. De menar att de brotten lika väl kan tas upp i andra sammanhang, troligen eftersom de kan räkna och sett att de inte är mer än någon bråkdel av totala brottsantalen. Men detta kan inte gå ostraffat förbi.

"Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ och fd ledare för vänsterpartiet, reagerar starkt på uppgifterna om att kursen i hatbrott tas bort.
- Polishögskolan går i otakt med tiden, eftersom hatbrotten med rasistiska och homofoba motiv är ett samhällsproblem som växer, inte minskar, säger hon i ett uttalande."


Där kom det igen, rasism, homofobi, (alltid omnämt tillsammans) samhällsproblem, växer. Nej - inte enligt statistik från Brå. De säger att homohatbrotten minskat med 8 % i sin senaste rapport (och hatbrotten öht har minskat med 7 %).

Har Gudrun hängt med eller upprepar hon bara RFSL-ordförandens Göbbelpropaganda? Visst gör hon det:

"Hatbrotten med rasistiska och homofoba motiv är ett samhällsproblem som växer, inte minskar, säger Sören Andersson, förbundsordförande i RFSL", i en kommentar angående samma hatbrottskurs. Obs att orden är absolut identiska.
...


Så här definieras ett hatbrott:

"En handling, eller ett försök till handling, i syfte att orsaka fysisk skada, känslomässigt lidande eller skada på egendom genom skrämsel, trakasserier, rasistiska eller etniska nedlåtande antydningar och fördomsfulla benämningar, vandalism, tvång eller hot om tvång helt eller delvis motiverat av en fientlig inställning till offrets verkliga eller uppfattade ras, etnicitet, religion eller sexuella läggning." - Källa: Polisen

Obs att undantag alltid görs för vit ras, svensk etnicitet, kristen religion och normal läggning. Brott mot dessa är inte hatbrott. Tillhör man de kategorierna, så är man numera rättslös i sådana här omständigheter.


Fler röster:

"Yvonne Ruwaida, oppositionsborgarråd i Stockholm och partistyrelseledamot (mp), finner det oacceptabelt att polisers utbildning i hatbrott avskaffas samtidigt som allt fler hatbrott uppenbarligen sker."

Uppenbarligen? Var, hur? Det som är uppenbart är att det sprids lögner, och att kända politiker inte är mer informerade än att de blint upprepar lögnerna.
...


Analys av begreppet "hatbrott" utifrån den politiska skalan

Hatbrott är alltså brott som ofta begås med politiska eller religiösa motiv. Då anses de vara mer straffvärda. Människor som har "fel" åsikter och begår brott pga dessa, döms hårdare än människor med "rätt" åsikter som begår brott pga dessa. T.ex vänsterhuliganer som vandaliserar och misshandlar får mindre straff än de på högersidan som gör likadant. Då visar det sig alltså att hatbrottsbegreppet, åtminstone i Sverige, är ett politiskt vapen för vänsterkrafterna inom politiken. Det är bara om de ideologiskt motiverade brotten begås av dem på "fel sida", som de är allvarliga. Då vänds hela rättsmaskineriet mot dem. Så genomskinligt. Alltsammans är bara vänsterpropaganda. Har man en annan åsikt om ras, etnicitet, religion och sexualitet än den i Sverige politiskt korrekta och begår ett påhittat eller verkligt brott pga sin åsikt, då döms man hårdare än om samma brott begås av pk-sidans anhängare. Så patetiskt och otroligt barnsligt.
...


Från Brå:

"Minskning av anmälningar med antisemitiska och homofobiska motiv
Totalt minskade antalet anmälningar med hatbrottsmotiv mellan år 2004 och år 2005 med 7 procent, från 3953 till 3681. Antalet brottsanmälningar där det bedömdes att det fanns ett främlingsfientligt motiv låg på ungefär samma nivå som under år 2004. Antalet anmälningar där det fanns ett antisemitiskt motiv respektive ett homofobiskt motiv minskade från år 2004 till 2005, med 26 respektive 8 procent."

Så vad är det Gudrun Schyman, miljöpartisten och mannen med heliumrösten på RFSL skriker om? Homohatbrott ett ökande samhällsproblem? Nej det har minskat, med 8 %. Varför är de inte glada?
___

Inga kommentarer: