04 juni 2008

Apropå Existens: ATEISM ORSAKAS AV EN KEMISK SUBSTANS I HJÄRNAN

Vi vet nu att ateism beror på en kemisk substans i hjärnan, som aktiveras genom rörelser i det undermedvetna. Man har kunnat påvisa genom experiment, att ateistiska upplevelser kan framkallas genom att stimulera högra örloben med starkström - allt blir svart. Effekten kan också uppnås genom att personen själv utsätter sig för olika former av manipulation - kemiska intag eller helt enkelt genom att dunka hjärnskålen mot något hårt föremål, länge.
Följden för forskningen kring detta är, att vi måste anta att ateism helt och hållet är en mänsklig inbillningsprodukt.

Dag Lersommar
___

Inga kommentarer: