29 november 2005

LJUSETS VERKAN

Påståendet som sprids både från åklagare och andra i samhället, om att Åke Greens predikan skulle utgöra en uppmuntran till nazister att begå våldsbrott mot homofiler, är helt felaktigt. De som påstår detta är inte medvetna om vilken kraften är i denna predikan. Kraften är nämligen den Helige Ande, och den Helige Ande är en god ande, som bara kan verka gott där Han ges utrymme.
Så om nu denna predikan tas emot i någon nazikrets, kan vi lugnt räkna med att den gör sitt goda verk där och hämmar våldslustan. Nazister, liksom andra syndare som tar sig tid att höra eller läsa kristen förkunnelse, kommer naturligtvis att påverkas i sina samveten, börja kunna urskilja ljuset och se hur mörkt mörkret i deras själar är - precis som socialister, sodomiter, m.fl. Vi får ge dem lite tid bara, att vänja sig vid ljuset. Först sticker det ju i ögonen på dem, men sedan träder en ljus bild fram, där saker och ting faktiskt kan urskiljas, till skillnad mot den tidigare tiden i skuggor och dimmor.
___

Inga kommentarer: