31 januari 2005

SKYLL PÅ DE KRISTNA

DET HAR HÄVDATS i debatten om Åke Green, att hans uttalanden kan utlösa våldsgärningar bland nazister, och att uttalandena därför måste förbjudas. Om detta vore riktigt skulle åklagare och press nu ha gjort sig djupt delaktiga i samma "hets", eftersom de spridit dessa uttalanden i mångfaldiga upplagor och sammanhang.
Nu har alltså nazister i hela världen möjlighet att läsa och hetsas till våldsdåd - men detta bekymrar inte åklagarna det minsta.
Den påstådda omsorgen om homofilerna är alltså inget annat än ett svepskäl. Vad åklagarna, pådrivna av homofilerna, är ute efter, är att skuldbelägga och sätta dit kristna för att de förkunnar sanningen.

En jämförelse: Det är inte tillåtet att ge ut Mein Kampf i Sverige. Om nu någon gjorde det och blev åtalad därför, så inte skulle åklagarna läsa upp boken i rättegången och låta dess innehåll spridas i press och annan media. Avsikten med förbudet i det fallet är ju att skriften, pga dess farliga innehåll, INTE skall spridas.

Att man inte är lika konsekvent i fallet med Bibeln och bibelförkunnelse, visar att man vet med sig att detta är något helt annat. Lika fullt vill man bestraffa de kristna.

Nero spökar igen.
___

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag kommer att skriva tills jag får ett svar!!
Varför censurerar du inlägg? Varför ligger de positiva inläggen kvar längre en 1 vecka? Har du inga svar att komma med? Är det klubben för inbördes beundran? Hur kommer det sig att ni fundmentalister är såna homfobier? Vi lever faktiskt år 2005! Allas lika värde, gäller inte det för er? De mest onda finns i sekter som denna, varför? Det finns ingen tolerans för människans mångfald hos er. Ni är fega som inte tar egna beslut utan överlåter allt till Gud och Bibeln!