21 september 2007

NÅGON ÄR I VÅGSKÅLEN, MEN VEM?

Förhandlingen i HD i tisdags gick i stort sett bra. Med "i stort" menar jag att det var lite trubbel, utan tvekan orsakade av själafienden, som höll på att hindra min medverkan, och som dessutom gjorde att jag hade svårt att både förbereda mig och vara helt koncentrerad under förhandlingen. Men med Guds och vänners hjälp ordnade det sig, och det mesta sades ju av advokaten, så i sak bör allt som var viktigt att framföra ha blivit - framfört.

Nu återstår för HD:s deltagande justitieråd att komma till ett beslut. Det sattes ingen dag för när beslutet skall meddelas, mer än att det skulle ske inom några veckor.

Så jag ber dig som ber, att be. Be för HD, så att de inser att en fällande dom här skulle medföra inskränkningar i religions- och yttrandefriheten. Det skulle också bli första gången i modern tid som en kristen döms till fängelse för att ha gjort det som kristna gör - vittnar och samtalar med människor om evangelium och dess förhållande till företeelser i samhället - även i kontroversiella frågor.
Det skulle också innebära, troligen, ett besvärande prejudikat när det gäller om Carl Bildt skall åtalas för i princip samma "brott" som mig - dvs att ha underlåtit att radera vad som anses som kriminella uttalanden i sin blogg. Går han fri, medan en kristen fälls, så uppstår en situation av "falsk våg", och där samhället i så fall tydligt gör skillnad på person - dömer den ringe, friar den höge - vilket inte är bra, varken för det allmänna rättsmedvetandet eller för rättsinstanserna. Och inte heller för de jämlikhetsprinciper som samhället så länge berömt sig av.

Be alltså, du som ber och känner Jesus, att de här sakerna blir uppenbara för HD. De har att väga detta emot homolobbyns propagandamaskineri, som givetvis kommer att visa sin vrede om de inte får sin vilja fram med detta.


Det räcker med en bön, i tro. Jag begär inga evighetsmonologer med Gud. Be i tro, som Elias, en gång. Om Anden sedan lägger mera bön på ditt hjärta, så är det nåd från Gud.
...

Justitieråden som deltog och som skall fatta beslutet är:
Ordföranden Dag Victor
Torgny Håstad
Per Virdesten
Ella Nyström
Anna Skarhed
___

Inga kommentarer: