14 juli 2007

3 AV 4 STOCKHOLMARE RÄDDA FÖR BROTT

"Tre av fyra i Stockholms län känner oro för att bli utsatta för brott.
Otryggheten och rädslan gör att många avstår från att åka buss eller tåg. Det visar Stockholmspolisens trygghetsundersökning.
- I de områden där brottsbelastningen är hög är det även större oro hos allmänheteten. Det finns anledning att nogrannt följa upp det här när oron är så stor, säger Ulf Göransson, informationsansvarig hos polisen."
- Aftonbladet text-tv. Publicerad: 2007-07-12

Men åtminstone homofilerna kan ju känna sig lugna. Och det är väl huvudsaken i tant Götblads rike.
___BRÅ GÖR BORT SIG

Nu har Brås nya "hatbrottsrapport" kommit, och tänk, mätmetoden har ändrats IGEN, så att de nu (på silverfat?) kan lägga fram den länge önskade rapporten att hatbrott, inklusive homohatbrott, ÖKAR. Homoluja! I förbigående rapporteras också att detta eventuellt beror på en faktisk ökning av brotten, men att en annan förklaring kan vara att mätningen numera omfattar sk HBT-personer, i stället för som förut bara HB. Jaha ja. Ännu en grupp. Ja då ökar siffrorna. Jättebra.

Vidare läser vi att "hatbrott är ett konstruerat begrepp", som inte ingår i svensk lagstiftning. Det var ju nästan som en bekännelse. Men man kan då undra varför det alls skall föras någon statistik över dem. Dvs såvida man inte genomskådar taktiken och inser att detta är ett politiskt knep av vänsteretablissemanget, därför att "hatbrott" per definition, så som begreppet är konstruerat, bara kan begås av personer som befinner sig till höger om vänsteretablissemanget, oavsett hur långt. Och så kan kristna sanningsröster bekvämt buntas ihop med nazister och skuldbeläggas/avfärdas. Åtminstone i tiden eller i alla fall för tillfället. Får samvetet någon gång göra sig påmint hos dem kan nog en och annan statistiker och lagvrängare och massmediaperson få betänkligheter över sådan hopbuntning, men drevet drar dem snart nog med igen.

För att brås rapporter skall bli trovärdiga krävs det nu att brå håller sig i skinnet några år och inte ändrar mätmetod igen, men det skall vi nog inte förvänta oss. Som maktens redskap gör de vad som krävs för att tillfredställa dess önskemål.

"Hatbrott 2006"

____INTE ALLA DRABBAS AV UTBREDD BROTTSLIGHET

Så här insiktsfullt skriver brå i presentationen av 2006-rapporten:

"Hatbrott är en kränkning och ett resultat av bristande respekt för mänskliga rättigheter och människors lika värde. När någon begår ett hatbrott är det inte bara offret som utsätts, utan även alla de personer som ingår i samma minoritetsgrupp drabbas."

Gäller inte det alla brott, då? Om några unga flickor t.ex varje helg blir våldtagna i storstäderna, så kommer givetvis alla unga flickor att känna sig otrygga sedan och vara drabbade av brottet. Liksom deras familjer. Eller om åldringar rånas och slås ner på gatorna på vägen till köpcentret, så kommer givetvis alla åldringar att bli rädda för att gå ut. Men dessa räknas inte (som jag ju har visat i tidigare anförd statistik). För dem anordnar polisen inga tröstjourer, för dem kräver lagstiftarna inga extra resurser. De tillhör de ickeprioriterade, vars lidande anses mindre än de prioriterades.

Svenska flickor och åldringar utlämnas alltså åt glupska vilddjur, för att politiker skall få glänsa med sin "humana" progressivitet visavi homofilurer. Ve dem, säger Herren.

Se notisen ovan om stockholmarnas rädsla för brott.
___

Inga kommentarer: