10 januari 2006

EN BLÄCKFISKS FÖDELSE I SVERIGE

Om ett tidigare förnekat fall som kanske lade grunden till dem vi nu anar pågår (se inlägget "Den politiska HBT-rörelsen"):

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=335540

"Bland kunderna utpekades kända personer inom nöjesvärlden, affärsmän, läkare, mediafolk, flera politiker i riksdagen, två landshövdingar, flera ministrar, militärer i ytterst känsliga positioner - en civilingenjör, en överste och en överstelöjtnant, en ledamot i Rikspolisstyrelsens ledning, en rotelchef inom Stockholmspolisen, ja, till och med en åklagare. Som extra krydda en riksdagskvinna." (Rauscher/Mattsson s. 281)
http://www.socialisten.nu/div/sanningen_71.shtml

"Från första början stötte de poliser som skulle utreda härvan på motstånd. Det första tecknet var det besök polisintendent Kurt Nyblom fick av justitieminister Lennart Geijers informationssekreterare, Ebbe Carlsson [känd homoperson, min anm.], samma dag som Doris Hopp häktades. Carlsson förklarade 'Du, det där ärendet som ni började med i morse, det är inget stort, det ska ni inte hålla på med."

"Bland de prostituerade fanns kvinnor knutna till den polske generalkonsuln och militärattachén och kunder från utländska ambassader..."

"Vidare nämner Carl Persson risken för att kvinnorna i ilska över att ha blivit utlämnade till pressen ska börja lämna upplysningar. En av kvinnorna hade sagt till utredarna att hon kunde 'störta den sittande regeringen' genom att avslöja sin förnämsta kund... [dåv. justitieministern]"
http://www.socialisten.nu/div/Morklaggningen_%E2%80%93_sa_gick_den_till_74_051003.shtml


Storyn har många kapitel:
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,534888,00.html
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,534894,00.html
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,535122,00.html
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,535126,00.html
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,534890,00.html
http://www.elib.se/newsletter/nyhetsbrev20050418.htm

Den nämnda boken finns här:
http://www.bokus.com/cgi-bin/more_book_info.cgi?=&pt=search_result&ISBN=9185000221
...


EFTERSOM DET FRAMKOMMER att östeuropeisk ambassadpersonal (och givetvis då också underrättelsetjänst) var inblandad, så kan man väl misstänka att det är f.d sådana personer som nu är med och styr de maffianätverk som på liknande sätt hotar och tystar och manipulerar svenska domstolar och andra myndigheter.
Och eftersom det som då förekom aldrig reddes ut ordentligt, utan tystades ned, kan man väl anta att det har fortsatt, kanske på ett "snyggare" och mera subtilt sätt, bakom kulisserna, och dessutom vuxit.
Det finns ju som sagt saker som tyder på det, när ett homojustitieråd i HD kan få en befordran efter att ha blivit dömd för ett sexbrott, och där hans chef uttrycker förståelse i stället för avsky över ett sådant beteende.
Om Carl Persson på sin tid varnade för att anlitade personer kunde avslöja saker och ting till stor skada för landet, varför skulle det vara annorlunda idag? Saker och ting har en tendens att växa med tiden.

Man kan också fundera över varför landets nuvarande justitieminister på sitt partis årskongress under avslutningsfesten klär sig i transvestit-dräkt, stylad av en av landets homokändisar med vilken han sedan dansar inför den antagligen högeligen berusade kongressen.
De här företeelserna, som för vanligt obegåvat folk ter sig som på gränsen till vansinne, ses alltså numera som normala inslag i de styrandes liv. Varifrån kommer acceptansen, varför upprör det ingen?
Kanhända därför att alla vet att saker av mycket värre slag också förekommer, och har förekommit, som ovan nämnts, och att det vore för riskabelt att vända sig mot det.
Och detta skulle då också förklara den oresonliga vrede som drabbar de utomstående, främst kristna vilka har den fulla sanningens udd i budskapet, som avslöjar den förment skyddsvärda grupp som i själva verket styr och manipulerar makthavarna allt längre in i bläckfiskens gap.
...

Det enda som nu håller Sverige uppe är den rättfärdighet som tidigare släkten magasinerat i myndighetsinstitutionerna. Det tillförs antagligen väldigt lite ny rättfärdighet, men desto mer ondska.
___

Inga kommentarer: