13 februari 2005

DEN BERÖMDA CANCERSVULSTEN


EN CANCERSVULST är något som äter sönder kroppen inifrån. Med detta menar Åke Green i sin predikan, att "sexuella abnormiteter" (alltså inte bara s.k homosexualitet) fräter sönder samhället inifrån.

På vilket sätt då kanske någon aningslöst undrar? Tja, jag antar att han tänker på de könssjukdomar som sprids och tar livet av många, de äktenskap och familjer som slås sönder med barn som drabbas, sexindustrin som hejdlöst pågår - med slavhandel, prostitution, narkotikaberoende som följd, och barn, djur och vuxna som skändas och skadas, etc.

I allt detta deltar de lobbyiserande homofilerna i högre grad än andra, pga att de redan gått över gränsen för vad som är normalt och därför har lättare att gå vidare.

Bevis för detta är att RFSL och RFSU, deras stödorganisationer, för fram en aggressiv liberal sexpropaganda som resulterar i allt det jag nämnt ovan. Man kan inte ge människor full frihet och sedan förvänta sig att de skall förstå och ta konsekvenserna av det själva.
Det är av liknande orsaker vi t.ex har en restriktiv alkoholpolitik och inte låter knark säljas fritt. På samma sätt bör det givetvis vara med andra beroenden, det bör finnas av samhället utstakade gränser, men genom RFSLs hänsynslösa propaganda, som också bedrivs i skolorna, har nu nästan alla sådana gränser rivits ned.

Därför är det som Åke Green sade, det blir som en cancer som fräter sönder samhällstrukturen inifrån, och orsakar ett oerhört lidande, särskilt för skilsmässobarn, för att inte tala om alla de av uppmuntrad sexlusta utnyttjade pedofil-barnen.

Det är nämligen så, att det är alltid barnen som kommer i kläm när vuxna beter sig egoistiskt och glömmer sitt ansvar och löper iväg och vill uppfylla sina gömda böjelser.

Vad kommer det sig att folk inte kan/vill förstå dessa enkla faktum? FÖR ATT DE VET ATT DE ÄR MEDSKYLDIGA.
___