02 april 2007

"HOMO" LÄGGS NER

Homo - homofilombudsmannen, försvinner, och ersätts med en ny myndighet där rikshomo och tre andra ombudsmän förenas i en enda diskrimineringsombudsman, skriver Dagens Nyheter.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=634851

Men - har vi inte fått höra i många år nu hur brotten mot homomänniskor ökar EXPLOSIONSARTAT och att hetsen mot dem är ett SAMHÄLLSPROBLEM som myndigheter, polis, media, kyrka och regering måste lägga alla befintliga resurser på att stoppa? Här har ju ordnats rikskonferenser med hela poliskåren och åklagarorganisationen samlad, med inkallade transor och jättebasunljud, för att landets rättsmyndigheter skall vara förberedda att ta hand om alla dessa offer som denna explosionsartade ökning av hetsbrotten för med sig. Väl? Eller uteblev flodvågen när det kom till kritan?

Har alltså någon högt ansvarig med räkneförmåga upptäckt att de där homobrotten bara är en minimal bråkdel av all brottslighet, och att den bråkdelen dessutom till största delen består av ökad anmälningsbenägenhet pga blodsvittring från homo-ivrare och homosympatisörer som genom detta fick fritt fram att anmäla kristna som de gärna såg åtalade fängslade utpekade och nedsvärtade som nattsvarta kriminella.

Tydligen är inte situationen, nu efter valet, riktigt lika problematisk, trots allt. Underligt hur brottssituationen kan förändras så bara över en natt?

Det sker alltså förbättringar i det tysta, i alla fall här och där, får vi väl åtminstone hoppas, och man kan väl ändå förvänta att, när nu vissa personer inte längre har regeringsmakt, så bör vanligt sunt förnuft återkomma och i alla fall skapa en någorlunda balans och rätta proportioner, bland dem som trots allt är satta till att å folkets vägnar finna och åstadkomma detta.

"Det finns nu fyra diskrimineringslagar och fyra diskrimineringsombudsmän. Efter förändringen blir det en gemensam lag och en gemensam myndighet", skriver DN.

Kan detta månne innebära att det även är på gång en förändring av HMF-lagen? Beatrice Ask har iaf begärt en förändring av strafflagar och straffskalor till 2008. Låt det ske, Herre.

http://www.regeringen.se/sb/d/8824/a/79657

Det här låter ju dessutom jättebra:

"HBT-frågor offras för regeringsfriden" - http://www.qx.se/nyheter/artikel.php?artikelid=4994
...

Trots detta bör man inte ha några illusioner om att Sodomsmaffian inte kommer att fortsätta sin ondskefulla kamp att ta över myndigheter, media, kyrka, affärsliv, m.m. Och det även i EU-sammanhang, där det verkar ha skett en intensifiering nu. Sodomins gränsöverskridande inverkan och influens har nämligen ett vidare syfte, och den är nödvändig för vad som kommer att äga rum i ändetiden, då verkligt främmande kött skall bli beblandat med mänsklighetens, och vid det laget måste alla gränser och förbehåll vara forcerade, moraliskt, ideologiskt och religiöst.

Till det fruktansvärda scenariot hoppas jag kunna återkomma, med avslöjargåvan, om Gud så vill.
___

Inga kommentarer: