07 november 2007

FRIKÄND!


HÖGSTA DOMSTOLENS DOM
meddelad i Stockholm den 7 november 2007

DOMSLUT
"Med ändring av hovrättens dom såvitt nu är i fråga ogillar Högsta domstolen åtalet samt befriar LL från skyldigheten att betala försvararkostnad i tingsrätten och avgift till brottsofferfond."

Hela domen kan läsas här.
___

DN skriver så här (massor av sakfel)
GT är mycket bättre

Inga kommentarer: