03 augusti 2008

NÄR FRED ÖVERGÅR I FRADGA

Männen i Sodom förstod ingenting. De hade ju överlämnat en helt fredlig invit till de två unga männen. De var vana vid att få utlopp för sina lustar utan att behöva truga någon, eftersom både de och de främlingar som vanligen anlände till staden var av samma kaliber. Sodom var ju nämligen inte ensamt om sin frigjordhet, utan hade sällskap av fyra grannstäder, med vilka de bildade ett "sodomi-bälte" i det gamla Kanaans land.

Först sedan sodomiterna till sin förvåning blivit avvisade väcktes deras oväntade vrede, och de vanligen så fredliga och finlemmade mäninnorna ansåg sig nu ha rätt att ta till tvångsmetoder - inte mot de två änglarna, utan mot den gamle gubben Lot. Hade han inte kränkt dem grovt genom att uppmana dem att bli heterosexuella? Var han inte skyldig att bevisa dem heder nu, genom att dela deras kärlek?
___

Inga kommentarer: