13 november 2007

RFSL BESTÖRTA EFTER BESKEDET


Nyhetsklipp med kommentarer
angående Högsta Domstolens friande dom


4 års kamp krönt med seger!


GT: "RFSL bestörta efter beskedet"
RFSL kommenterar dagens domar i Högsta Domstolen:
"Uppmaning till mord räcker tydligen inte!"


Denna TT-artikel har återgetts i lokaltidningar över hela landet.

Sören Andersson tycker alltså att Bibeltemplet uppmanar till massmord eller seriemord. Bortsett från att det är struntprat, så är min hemsida nu helt frikänd från alla anklagelsepunkter. Andersson gör sig alltså skyldig till en falsk anklagelse, en grov sådan. "Uppmaning till mord"? Kanske man borde låta någon kolla om det är tillåtet att säga så? Dessutom stavar han mitt namn fel i detta pressmeddelande.HomO är inte heller glad: "Beklagligt"
"Högsta domstolens friande domar går stick i stäv mot lagstiftarens avsikt och försvagar samhällsskyddet mot hetsbrotten. Det är beklagligt, säger Hans Ytterberg, HomO."
"Någon möjlighet att få HD:s praxis direkt prövad av Europadomstolen finns emellertid knappast. Hoppet står i stället till fällande domar i liknande mål från andra länder, så att Europadomstolen kan få en möjlighet att klargöra om HD:s tolkning är riktig eller inte, avslutar Hans Ytterberg." - http://www.homo.se/


Intressant påpekande att det knappast går att överklaga detta till EU-domstolen, som ju Sören Andersson krävt. Men det hade bara varit till sanningens fördel ändå, om så skett.DN: "Frias för hets mot homosexuella"

DNs artikel är rent lögnaktig. Sämsta sortens journalistik, jämförbar med byskvaller utan någon som helst sanningsenlighet. Om homosar blir upprörda av att läsa den artikeln, så är det inte mitt fel. Jag försvarade deras mänskliga rättigheter, genom att fokusera en åsikt som vi kristna bör bemöta och påvisa felaktigheterna i. Detta nämner inte DN med ett ord. Att hitta det verkliga sakförhållandet är inte intressant för skvallerkärringar. Då dör deras samtal, och de blir sysslolösa. HD var första instans som ville se hur det verkligen låg till, och det är hedrande för dem, och för Sverige.
Nu väntar jag bara på att få en medalj av tidningen Expo för att jag stått upp för demokrati och yttrandefrihet. Men det kommer aldrig att ske. Expo gillar bara sådant när det kommer ifrån "rätt" planhalva, dvs den vänstra.
Och tidningen Metro skriver ingenting. Men när jag dömdes i tingsrätten skrev de med stora rubriker. Sådant är inte nyhetsrapportering. Det är propaganda.Dagen: Våra mest lästa artiklar idag (7/11):
På första plats: "Åtal för homohets ogillas av HD"
Tydligen tyckte Dagenläsarna att detta var intressant.Svt Västnytt: "Åtal för homohets ogillas"
Västnytt har klippt ihop en liten historik.Sverige Radio, Ekot: "Yttrandefriheten vägde tyngre än kränkningarna"

I det här inslaget i SR framkommer det hur åklagarsidan uppfattade HDs friande dom. Stefan Johansson (samma person som var Åke Greens åklagare i HD) säger:

– Det här är ju hela tiden en fråga om en avvägning mellan yttrandefrihet och skyddet för särskilt utsatta grupper. I det här fallet menade vi att gränsen hade passerats. Men här gör Högsta domstolen en annan bedömning, och tittade bland annat på omständigheterna kring det här fallet. Det får vi naturligtvis rätta oss efter, säger Stefan Johansson.

Särskilt orden att HD "tittade bland annat på omständigheterna kring det här fallet" är intressanta. Då syftar han precis på det jag skrev i en inlaga till HD före förhandlingen, att HD särskilt bör betänka att i mitt fall uttalades både gästens och mina ord i en missionssituation, och att de därför inte borde bedömas som något annat än ett samtal kring olika tolkningar av bibelord. Och advokat Arne Woxlin anförde givetvis motsvarande i sin framställan. Så detta verkar ha varit vad som avgjorde saken, i alla fall är det vad som av åklagarsidan uppfattas som ett av skälen till den friande domen. Och det antyds även i HD:s dom, som sagt.

(Glöm inte att tacka Gud för Arne Woxlin, som är en kristen broder och som varit till stor hjälp under hela denna tid. Han har gjort mer än vad han som offentligt ombud varit ålagd, och även varit mycket förstående för och insatt i det synsätt jag har angående dessa saker.)P3 Nyheter: "Smutsiga blogginlägg inte homohets"
Text och AudioRond i P3: "Att fria var det enda rätta"
Sida med audiofilThe Local: "Christian web editor cleared of hate speech"

The Locals artikel är saklig och bra, och har sedan letat sig ut i världen, som framgår nedan. Det gläder mig mycket, för evangelium följer med.Times Online: "Christian web editor in gay row wins appeal"
Artikel

Journalistens blog
"Ruth Gledhill is The Times Religion Correspondent."

Anrika The Times är en av Englands äldsta och största tidningar:
"The certified average circulation figures for November 2005 show that The Times sold 692,581 copies per day."

Jag vet inte ännu, men om det var så att artikeln också publicerades i The Times pappersupplaga den 7 eller 8 november, så kan den alltså ha lästs av den otroliga siffran av runt 1 miljon människor. Ännu fler om man räknar med nätläsarna. Och med det innehållet som artikeln har, så får läsaren både evangelium om frälsning, och sanningen om en av vår tids värsta förförelser av mänskligheten.

AMEN. TACK JESUS FÖR
SEGER!!!!
___

Inga kommentarer: