20 december 2005

DEN POLITISKA HBT-RÖRELSEN

"...den politiska HBT-rörelsen nu lägger fokus på vilka lagändringar som kan göras för att se till att en Greensk predikan i framtiden skall ses som Hate Speech..." -

http://www.qx.se/nyheter/artikel.php?artikelid=4055
Se även (men skyl ditt ansikte för bilderna):
http://www.qx.se/nyheter/artikel.php?artikelid=4053

Det är ganska underligt att en sådan rörelse, bestående av så uppenbart udda människor (Homo- Bi- och Trans-personer), kan vara så säkra på att de kan förändra ett samhälles lagar. Vad är det för ett grepp, eller skall jag säga hållhake, de har på makthavarna egentligen? Det kan knappast bara vara fråga om lobbyism. Så långt kommer ingen med lobbyism. Vad det handlar om är troligen just det vi kristna pekat på så många gånger - kopplingen mellan homo- och pedofili, och att det i maktens toppar sitter personer av båda slagen som ofta är gifta för syns skull och inte klarar av en offentlig exponering. Och när de vet att deras kunder och leverantörer närhelst de vill kan avslöja dem, gäller det för makthavarna att ge dem vad de behöver för att hålla tyst.

Pedofileriet är bevisligen så omfattande, att ingen kan stoppa det, och att det kunnat bli så kan bara bero på att det har bundsförvanter inom polisväsendet och säkert också ännu högre upp.
Den maffiaverksamhet som alltmer breder ut sig består ju ofta av just prostitution, och numera innebär prostitution också att barn och ynglingar erbjuds, med eller mot sin vilja, åt de betalande.

Att ett av HDs justitieråd ägnade sig åt detta och råkade bli avslöjad, avslöjar egentligen inte bara honom. Varför vågade han riskera så mycket för detta? Antagligen för att han inte är ensam. Han fick ju heller inte sparken, alltså bör det finnas sympati för honom någonstans.
Maffia innebär just hållhake, utpressning. Hoten mot offentliga personer har ökat enormt de senaste åren, och vad följer av det? Jo att många domare, åklagare och andra inte vågar åtala eller döma. De vet ju att de kan råka illa ut. Deras familjer kan också råka illa ut, eller så kan saker avslöjas som vore katastrofer för dem.

"Den politiska HBT-rörelsen". Ja, med den förkärlek för ett lössläppt sex- och nöjesliv man kan se manifestera sig på homopolitiska webbsidor som QX, Rfsl, m.fl, finns det naturligtvis också kopplingar och beroendeförhållanden till de ligor som driver den sexuella slavhandeln och levereransen av de "valpar" som bjuds ut på internetsidorna. Enligt RFSL bör ju sådan verksamhet vara helt fri, liksom allt annat som kan främja deras omättliga lustar efter perversiteter.

En bläckfisk av ondska är vad det liknar, som sträcker sina slingriga armar ända in i riksdagshus, polisväsende och Högsta domstolen, för att där krama kraften ur dem som ännu orkar göra motstånd.
___

Inga kommentarer: