19 november 2003

BERÄKNA KOSTNADEN

Numera, när det kan vara straffbart att uttrycka vad Bibeln säger om sodomi, får man överväga, innan man talar eller skriver, om man är beredd att betala det pris som kan bli följden. Det viktigaste i en sådan situation är att man upplever den Helige Andes sanktion över det sagda. Med Honom och Jesus i ryggen kan man möta sina anklagare med frimodighet och övertygelse, och glädje, om man skulle få lida för Guds evangeliums skull.
___

Inga kommentarer: