10 november 2006

I HOMOLOBBYNS LEDBAND

Riksåklagaren Fredrik Wersäll
HD, Högsta Domstolen, meddelade för några veckor sedan att de bett Riksåklagaren Fredrik Wersäll avge yttrande om mitt ärende.
Det är den vanliga gången i ärenden som inte avslås direkt. Så här står det på Domstolverkets hemsida:

"Riksåklagaren har genom sin verksamhet i Högsta domstolen bidragit till viktiga besked i frågor om den praktiska rättstillämpningen. Riksåklagaren överklagar varje år ca 15 mål till Högsta domstolen. Antalet överklagade mål ger dock inte en heltäckande bild av Riksåklagarens verksamhet i Högsta domstolen. En betydande del av arbetet läggs ned på mål där Riksåklagaren intar ställning av motpart till den dömde och där Högsta domstolen begär att Riksåklagaren skall komma in med en svarsskrivelse. Ofta avgörs frågan om prövningstillstånd först sedan Riksåklagaren yttrat sig i målet. Under det senaste året har till Riksåklagaren kommit ca 80 mål med begäran att Riksåklagaren skall lämna in en svarsskrivelse." - http://www.aklagare.se/nyweb3/HD.htm

På hemsidan kan man också se hur Rås verksamhet presenteras, med "hatbrott" tydligt och fjäsksamt demonstrerat, medan pedofili, våldtäkter, rån och misshandel av äldre m.m, inte ens nämns. Om detta beror på personliga känslosträngar eller bara på blind lydnad för överheten vet jag inte, men det innebär troligen att RÅ antingen kommer att yrka på avslag av överklagandet, eller, om han är riktigt på anfallshumör, på straffskärpning. Men det senare är mindre troligt eftersom han nu inte har vissa personer i regeringen bakom sig.

"Så arbetar en åklagare
Miljöbrott
Grov brottslighet
Internationell verksamhet
Hatbrott
Riksåklagaren i Högsta domstolen
Remissvar från RÅ
Verksamheten i siffror
Brottsofferfrågor"

Den nya regeringen har aviserat att brott mot kvinnor skall prioriteras särskilt fr.o.m nu. Kanhända kommer det att ge åklagarväsendet en mer meningsfull sysselsättning framöver när signalerna nått dem. Kanske kommer de t.om att vakna upp ur de förvillelser myndigheten tidigare levt i och verkat under.

Hatbrotten är en droppe i en ocean av annan brottslighet i Sverige.
___

Inga kommentarer: